Badania laboratoryjne FoodProfil i GastroProfil

Czy jest Food Profil?

Food Profil jest profesjonalnym testem oceniający mechanizm nadwrażliwości pokarmowej podklasy IgG lub IgG4.
Nadwrażliwość pokarmowa może się rozwijać się w każdym wieku, od okresu dzieciństwa do później starości, jej objawy kliniczne są niespecyficzne, często dwu lub wielonarządowe, a spożycie tego samego pokarmu przez różnych chorych może wyzwolić odmienne objawy. 


Badania naukowe wykazały związek nadwrażliwości pokarmowej z obecnością takich zaburzeń jak:

  • choroby czynnościowe jelit (m.in. zespół jelita nadwrażliwego);

  • nieswoiste zapalenia jelit (m.in. choroba Leśniowskiego – Crohna);

  • choroby stawów (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów);

  • choroby układu oddechowego (m.in. astma);

  • zaburzenia dermatologiczne (m.in. atopowe zapalenie skóry);

  • choroby układu nerwowego (m.in. depresja);

  • inne choroby przewlekłe (m.in. otyłość, insulinooporność i cukrzyca typu II). 


Jakich informacji dostarczają badania FoodProfil?

Test Food Profil identyfikuje 45, 88 bądź 280 (w zależności od panelu) produktów pokarmowych, które potencjalnie mogą wywoływać objawy nietolerancji. Wyniki testu jest ilościowy – wyrażony w stężeniach [kU/l] oraz klasach reaktywności co czyni go bardzo precyzyjnym. Ponadto każda grupa produktów jest rozłożona na poszczególne frakcje, dla przykładu jajko – na białko oraz żółtko. Współpracujemy z profesjonalnym laboratorium.


Food Profil 45 produktów – cena 490 zł + 100 zł jadłospis i wzór dietetyczny

Food Profil 88 produktów – cena 940 zł + 100 zł jadłospis i wzór dietetyczny

Food Profil 280 – cena 1590 zł + 100 zł jadłospis i wzór dietetyczny